Erasmus + "School of Future"
 
   
 
 
Z początkiem roku 2018 rozpoczynamy realizowanie kolejnego projektu Erasmus+, szkolenia i praktyki zawodowe dla nauczycieli.

"School of Future" to projekt zorientowany na funkcjonowanie szkoły w przyszłości. Nadrzędnym celem projektu jest wyszkolenie nauczycieli tak, aby uczyli ku przyszłości, przygotowali grunt uczniom i sobie wobec przyszłych zmian i potrzeb szkoły. Celami szczegółowymi projektu są: wspieranie poprawy jakości pracy szkoły, wzrost kompetencji TIKowych nauczycieli, poprawa nauczania i uczenia się języków obcych, promowanie integracji środowiska wielokulturowego. Wyznaczone cele wynikają z bieżących potrzeb naszej szkoły oraz oczekujących nas wyzwań w najbliższych latach. Rozpoczęliśmy wieloletnią współpracę z Ukrainą i Białorusią. Nastąpiły zmiany organizacyjne spowodowane wprowadzeniem nowej reformy edukacji, w skutek czego ulega likwidacji gimnazjum. Poszukujemy wciąż inspiracji poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie swoich kompetencji.

Niniejszy projekt przewiduje 9mobilności, w tym 7 szkoleń, 1 mobilność job shadowing i 1 teaching assignment, polegających na obserwowaniu zajęć i aktywnym udziale nauczyciela w lekcji. Nauczyciele języków obcych stanowią najliczniejszą grupę uczestników, poza tym w projekcie bierze udział wicedyrektor, nauczyciel geografii. Szkolenia odbędą się w krajach, takich jak: Irlandia, Malta, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Niemcy, Włochy, natomiast obserwacja zajęć i prowadzenie lekcji w zaprzyjaźnionych szkołach w Hiszpanii i Portugalii. Kursy językowe zapewnią uczestnikom projektu intensywną naukę języka obcego, gruntowne odświeżenie warsztatu metodycznego, wzbogacą wiedzę o krajach danego obszaru językowego. Uświadomią cele i metody nauczania treści kulturowych oraz wykorzystanie tej wiedzy w procesie włączania ludności migracyjnej. Szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe dają możliwość zapoznania sie z aplikacjami Online, które pozwolą nauczycielom tworzyć własne pomoce dydaktyczne. Udział w teaching assignment będzie skoncentrowany na problemie dysleksji, mobilność job shadowing umożliwi orzystanie z dobrych praktyk jeśli chodzi o nauczanie w środowisku wielokulturowym. Podniesienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauczania w środowisku wielu kultur, nawiązywania dialogu międzykulturowego przełoży sie bezpośrednio na formę pracy z naszymi uczniami przybywającymi z zagranicy. Mamy nadzieję, że to działanie będzie mieć wymiar globalny, bowiem Europa potrzebuje społeczeństw zintegrowanych i włączających. Wizyty job shadowing i teching assignment będą odbywać sie na zasadzie wymiany nauczycieli, co będzie sprzyjać wzmocnieniu więzi społeczno-kulturowej pomiędzy uczestnikami projektu i nawiązaniu współpracy międzynarodowej w przyszłości. Wierzymy, że mobilni nauczyciele potrafią zmienić naszą szkołę poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań i pozytywne oddziaływanie na pozostałych pracowników.

Koordynatorzy projektu: Krystyna Błażewska, Elżbieta Sowa
 


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10
tel./fax: 77 418 12 70, tel. 77 418 12 31
e-mail: sekretariat@zsokluczbork.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS