Harmonogram pracy szkoły
 
   
 
 
WRZESIEŃ
14.09.2018 r. - zebranie deklaracji/wniosków rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy o woli przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (zał. nr 1 Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum).
17.09.2018 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych: organizacja nowego roku szkolnego.
30.09.2018 r. - złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

LISTOPAD
15.11.2018 r. - spotkanie z rodzicami: poinformowanie rodziców uczniów klas gimnazjalnych oraz licealnych o bieżących sprawach wychowawczych i aktualnych postępach uczniów w nauce (ocenach).
28-30.11.2018 r. - próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów trzecich klas.

GRUDZIEŃ
22-31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ/LUTY
3-11.01.2019 r. - próbne egzaminy maturalne dla uczniów trzecich klas.
9.01.2019 r. - wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów we wszystkich klasach gimnazjum i liceum.
10.01.2019 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych: przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
15.01.2019 r. - konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas gimnazjalnych i liceum.
28.01-10.02.2019 r. - ferie zimowe.

MARZEC
25.03.2019 r. - poinformowanie uczniów i rodziców maturalnych klas o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zakończenie roku szkolnego.

KWIECIEŃ
2.04.2019 r. - konferencja szkoleniowa z zakresu procedur egzaminu gimnazjalnego.
10.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny część humanistyczna, godz. 9.00.
11.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza, godz. 9.00.
12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny z języka obcego, godz. 9.00.
15.04.2019 r. - wystawienie ocen końcoworocznych z zachowania i wszystkich przedmiotów w klasach maturalnych. Poinformowanie uczniów o ocenach.
16.04.2019 r. - spotkanie z rodzicami uczniów liceum i gimnazjum (obecność wszystkich uczących obowiązkowa): poinformowanie rodziców wszystkich klas o aktualnych ocenach, poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego.
18-23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna.
24.04.2019 r. - konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna klas maturalnych, szkoleniowa rady pedagogicznej dot. procedur egzaminów maturalnych.
26.04.2019 r. - zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych.

MAJ
6-24 maja 2019 r. - egzamin maturalny.

CZERWIEC
13.06.2019 r. - wystawienie ocen końcoworocznych z zachowania i wszystkich przedmiotów. Poinformowanie uczniów o ocenach.
13.06.2019 r. - spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
14.06.2019 r. - konferencja klasyfikacyjna uczniów wszystkich klas za II semestr.
17.06.2019 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny.
21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego; pożegnanie uczniów III klas gimnazjalnych, godz. 11.00.

DODATKOWE WOLNE DNI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2.11.2018 r. - Dzień Zaduszny.
12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny z języka obcego.
29-30.04.2019 r. - dodatkowe dni wolne.
2.05.2019 r. - Dzień Flagi RP.
6-8.05.2019 r. - pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, j. obcych oraz matematyki.

Powyższy terminarz opracowany został zgodnie ze statutem szkoły, kalendarzem roku szkolnego MEN, komunikatem dyrektora CKE w sprawie egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Podane terminy mogą ulec zmianie, po wcześniejszym powiadomieniu rady pedagogicznej lub rodziców.
 


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10
tel./fax: 77 418 12 70, tel. 77 418 12 31
e-mail: sekretariat@zsokluczbork.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS