Harmonogram pracy szkoły
 
   
 
 
WRZESIEŃ
14.09.2017 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych: organizacja nowego roku szkolnego.
14.09.2017 r. - zebranie deklaracji/wniosków rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy o woli przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (zał. nr 1 Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum).
30.09.2017 r. - złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

LISTOPAD
15.11.2017 r. - spotkanie z rodzicami: poinformowanie rodziców uczniów klas gimnazjalnych oraz licealnych o bieżących sprawach wychowawczych i aktualnych postępach uczniów w nauce (ocenach).

GRUDZIEŃ
XII 2017 r. - próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów trzecich klas (szczegółowy termin zostanie podany w późniejszym terminie).
23-31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ
4-11 2018 r. - próbne egzaminy maturalne dla uczniów trzecich klas.
5.01.2018 r. - wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów we wszystkich klasach gimnazjum i liceum.
9.01.2018 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych: przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
12.01.2018 r. - konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas gimnazjalnych i liceum.
15-28.01.2018 r. - ferie zimowe.

LUTY
8.02.2018 r. - konferencja plenarna rady pedagogicznej podsumowująca pracę szkoły za I semestr.

MARZEC
29.03-3.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

KWIECIEŃ
9.04.2018 r. - konferencja szkoleniowa z zakresu procedur egzaminu gimnazjalnego.
18.04.2018 r. - egzamin gimnazjalny część humanistyczna, godz. 9.00.
19.04.2018 r. - egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza, godz. 9.00.
20.04.2018 r. - egzamin gimnazjalny z języka obcego, godz. 9.00.
17.04.2018 r. - wystawienie ocen końcoworocznych z zachowania i wszystkich przedmiotów w klasach maturalnych. Poinformowanie uczniów o ocenach.
19.04.2018 r. - spotkanie z rodzicami uczniów liceum i gimnazjum (obecność wszystkich uczących obowiązkowa): poinformowanie rodziców wszystkich klas o aktualnych ocenach, poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego.
24.04.2018 r. - konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna klas maturalnych, szkoleniowa rady pedagogicznej dot. procedur egzaminów maturalnych.
27.04.2018 r. - zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych.

MAJ
4-25 maja 2018 r. - egzamin maturalny.

CZERWIEC
11.06.2018 r. - wystawienie ocen końcoworocznych z zachowania i wszystkich przedmiotów. Poinformowanie uczniów o ocenach.
12.06.2018 r. - spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
18.06.2018 r. - konferencja klasyfikacyjna uczniów wszystkich klas za II semestr.
20.06.2018 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny.
21.06.2018 r. - pożegnanie uczniów III klas gimnazjalnych, godz. 17.00.
22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego.

Powyższy terminarz opracowany został zgodnie ze statutem szkoły, kalendarzem roku szkolnego MEN, komunikatem dyrektora CKE w sprawie egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Podane terminy mogą ulec zmianie, po wcześniejszym powiadomieniu rady pedagogicznej lub rodziców.
 


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10
tel./fax: 77 418 12 70, tel. 77 418 12 31
e-mail: sekretariat@zsokluczbork.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS